top of page
Adatkezelési Tájékoztató

Számomra kiemelt jelentőséggel bír, hogy az adatkezelési tevékenység során, minden egyes adatkezelésnél a hatályos jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit szem előtt tartva járjak el. 

 

Mindezek alapján az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire különös figyelmet fordítottam az adatkezelési tájékoztató elkészítése során.  

 

1. Adatkezelő

 

Adatkezelő: Paller Eszter egyéni vállalkozó (a továbbiakban úgyis, mint „Adatkezelő”)

Adószám: 57414942-1-41

Székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 105. 2 em. 1 ajtó

Tel.: +36 70 204 4333

Email:  hello@eszterpaller.com

Weboldal: www.eszterpaller.com

 

2. Az egyes adatkezelések

 

2.1. Regisztráció

 

Önnek lehetősége van regisztrálni és saját fiókot létrehozni a www.eszterpaller.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal).

 

A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadásával tudja létrehozni fiókját:

 • név,

 • e-mail cím,

 • jelszó

 

Tájékoztatom, hogy az adatok megadása a regisztráció előfeltétele. Amennyiben nem kívánja a felsorolt adatokat megadni, abban az esetben nem tud regisztrálni a Weboldalon és saját fiókot létrehozni.

 

Adatkezelés célja:

A Weboldal látogatói saját felhasználói fiókjának létrehozása annak érdekében, hogy könnyebb legyen a vásárlás a Weboldalon.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztráció során ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

Az Ön adatait a felhasználói fiókja törléséig tárolom. 

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatfeldolgozó:

A Weboldal tárhelyét a MediaCenter Hungary Kft. végzi (székhely: 6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5., Elérhetőség: +36212010505, Weboldal: www.mediacenter.hu, e-mail: mediacenter@mediacenter.hu).

A Weboldal szerkesztését Eszter Karman, Digital Marketing Dienstleistungen végzi.

 

2.2. A Weboldal látogatása

 

Amikor Ön felkeresi a Weboldalt, a Weboldal működését biztosító Wix.com platform információkat gyűjt a Weboldal látogatásával kapcsolatban a felhasználói élmény javítása érdekében.

 

A Weboldalon használt sütikkel (cookiek) kapcsolatos tájékoztatót IDE KATTINTVA érheti el.

A Weboldal látogatása során az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

 • Technikai adatok: IP cím,bejelentkezési információk, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinti az oldalt. Az adatok forrása a WIX analitikai szoftvere.

 • Kommunikációs adatok: ide tartozik minden üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttat el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak. A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

 • Vásárlói adatok: Amibe beletartozik minden adat, amely termékeink és szolgáltatásaink vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék, szolgáltatás adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és Paller Eszter e.v. között.

 • Felhasználói adatok: Ebbe a körbe tartoznak az eszterpaller.com weboldal használata során keletkező adatok. Ezek ehetővé teszik az oldal technikai működtetését: az oldal biztonságát megőrizzük, mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, a látogató mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férjen hozzá. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk iránt, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

 • Reklám-marketing adatok: Ebbe a körbe tartoznak a látogató preferenciái, arról hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük  esetleges nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki. A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Meta (Facebook, Instagram), Google platformokon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések működésének hatékonyságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk iránt, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében. A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási meggyőződés, szexuális orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

 

Adatkezelés célja:

A Weboldal problémamentes látogatásának biztosítása és a felhasználói élmény javítása.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdeke annak érdekében, hogy megfelelően biztosítani tudja a Weboldal működését. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

Az adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig az feltétlenül szükséges.

 

Adatfeldolgozók:

Wix.com Ltd. (elérhetősége: 40. Namal Tel-Aviv Street, Tel-Aviv, Israel), adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://www.wix.com/about/privacy


 

2.3. TErvezed workshopra történő jegyvásárlás a Weboldalon keresztül

 

A Weboldalon lehetősége van Önnek jegyet vásárolni az Adatkezelő által a Weboldalon megadott időpontokban tartott TErvezed workshopra.

 

A jegyvásárláshoz az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • vezetéknév, keresztnév,

 • e-mail cím,

 • lakcím,

 • speciális étkezési igény,

 • számlázáshoz szükséges adatok (név, cím, email cím)

 • megajándékozott neve és e-mail címe, amennyiben a workshopon történő részvételt ajándékba kívánja adni.

 

A jegyvásárlást követően a megadott adatokon felül az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

 • rendelési szám,

 • vásárlás dátuma,

 • vásárlás összege.

 

Tájékoztatom, hogy az adatok megadása a jegyvásárlás előfeltétele. Amennyiben nem kívánja a felsorolt adatokat megadni, abban az esetben megrendelését nem tudom fogadni és teljesíteni!

 

Adatkezelés célja:

A jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése, és azt követően az abból fakadó igények teljesítése.

A speciális étkezési igény vonatkozásában az adatkezelés célja a megfelelő étel biztosítása az ebédhez.

A megajándékozott neve vonatkozásában annak nyilvántartása, hogy ki lesz a résztvevő a workshopon, és kizárólag azok a személyek tudjanak a workshopon részt venni, akik rendelkeznek az arra szóló jeggyel.

 

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A speciális étkezési igény vonatkozásában az érintett hozzájárulása. [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítését követően az adatokat 5 évig őrzöm meg.

 

2.4. Lakások, házak, nyaralók belső tereinek tervezésével kapcsolatos szolgáltatás megrendelése

 

Önnek lehetősége van megrendelni tőlem a lakása, háza, nyaralója belső tereinek megtervezését.

 

A tervezés megrendeléséhez szükséges megadnia az alábbi adatokat:

 • név,

 • lakcím,

 • e-mail cím.

 

Adatkezelés célja:

A megrendelt tervezési munka elkészítése, és a megrendelés során kötött szerződés teljesítése.

 

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítését követően az adatokat 5 évig őrzöm meg.

 

2.5. Személyes tanácsadás

 

Önnek lehetősége van személyes tanácsadási szolgáltatásom igénybevételére, amely során az alábbi adatok megadása szükséges:

 • név,

 • lakcím,

 • e-mail cím

 

Adatkezelés célja:

A személyes tanácsadás megfelelő lebonyolítása, a szerződés megfelelő teljesítése.

 

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítését követően az adatokat 5 évig  őrzöm meg.


 

2.6. Bármely szolgáltatás megrendelése esetén fennálló számlázási kötelezettség teljesítése

 

A számlázáshoz az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • név,

 • e-mail cím,

 • lakcím (irányítószám, település, utca, házszám

 

Tájékoztatom, hogy az adatok megadása a jegyvásárlás előfeltétele. Amennyiben nem kívánja a felsorolt adatokat megadni, abban az esetben megrendelését nem tudom fogadni és teljesíteni!

 

Adatkezelés célja: 

A jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése, és az abból fakadó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

Adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítés. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdése]

 

Adatkezelés időtartama:

A kötelező megőrzési ideje 8 év.

 

Adatfeldolgozó:

 

2.7. Hírlevél feliratkozás

 

A Weboldalon lehetőség van hírlevél feliratkozásra, amelyhez az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • Név,

 • e-mail cím

 

Tájékoztatom, hogy az adatok megadása a hírlevélre történő feliratkozás előfeltétele. Amennyiben nem kívánja a felsorolt adatokat megadni, abban az esetben nem tudok Önnek hírlevelet küldeni!

 

Adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása az aktuális szolgáltatásaimról, kedvezményekről, közelgő eseményeimről, valamint a szolgáltatásaimmal kapcsolatos hírekről.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

Az Ön adatait a hírlevélről történő leiratkozásig tárolom. 

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatfeldolgozó:

A hírlevél küldését a Mailchimp végzi (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA). Az adattovábbítás megfelelőségéről az alábbi linken olvashat: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/

A Mailchimp adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken olvashatja: https://www.intuit.com/privacy/statement/


 

2.8. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

 

A Weboldalon lehetősége van felvenni velem a kapcsolatot, amelyhez az alábbi adatok megadása szükséges:

 • név,

 • e-mail cím,

 • Ön által megadott egyéb személyes adatok

 

Tájékoztatom, hogy az adatok megadása a Weboldalon velem való kapcsolatfelvétel előfeltétele. Amennyiben nem kívánja a felsorolt adatokat megadni, abban az esetben nem tud velem kapcsolatba lépni!

 

Adatkezelés célja:

A kapcsolat felvétele, az Ön kérdéseinek megválaszolása.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

Az adatokat a megkereséstől számított 5 évig őrzöm meg.

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

2.9. Reklám, közösségi média

 

a)     Google Ads

 

A Weboldalra Google Ads szolgáltatás kerül beágyazásra, amely szolgáltatást a Google végzi (Google Ireland Limited, nyilvántartási szám: 368047, adószám: IE6388047V, székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írország).

 

A Google Ads használatával kapcsolatban a következő adatok kerülnek kezelésre:

-       IP cím,

-       információk az Ön készülékéről,

-       információk az operációs rendszerről,

-       információk a böngészőjéről

 

Adatkezelés célja:

A Google Ads segítségével hirdetési kampányokat tudok indítani és futtatni, amely lehetővé teszi a számomra a hirdetési kulcsszavakkal történő kampányok lebonyolítását. Így ha már Ön korábban meglátogatta a Weboldalt, olyan szolgáltatásaimat tudom reklámozni, amely iránt Ön korábban érdeklődött.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, amelyet a Google oldalán az “Adatvédelem” fülre kattintva az “Adatvédelmi beállítások” menüpont alatt tud megadni. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

Az adatait mindaddig kezelem, ameddig vissza nem vonja a hozzájárulását. A beállításokat a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban a Google oldalán az “Adatvédelem” fülre kattintva az “Adatvédelmi beállítások” menüpont alatt tudja elvégezni.

 

b) Meta (Instagram, Facebook)

 

Felhívom figyelmét arra, hogy a Weboldalon alkalmazom a Meta (Facebook, Instagram) pixeleit, amelyek az Ön hozzájárulása alapján aktiválódnak és ezáltal a Facebook és az Instagram is kezelni fogja az Ön adatait. A pixelek aktiválódásához tehát Önnek szükséges hozzájárulnia a személyes adatainak a közösségi hálózatok általi kezeléséhez, amelyet a Google oldalán az “Adatvédelem” fülre kattintva az “Adatvédelmi beállítások” menüpont alatt tud megtenni.

 

Arra is felhívom figyelmét, hogy bizonyos esetekben a Meta (Facebook, Instagram) szolgáltatóival közös adatkezelőnek is minősülhetek.

 

A Meta adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

 

A Meta (Facebook, Instagram) pixelek használatával kapcsolatban a következő adatok kerülnek kezelésre:

 • IP cím,

 • információk az Ön készülékéről,

 • információk az operációs rendszerről,

 • információk a böngészőjéről,

 

Adatkezelés célja:

A Meta (Facebook, Instagram) pixeleit arra a célra használom, hogy az Instagramon vagy a Facebook hirdetéseket és információkat jelenítsek meg az általam kínált szolgáltatásokról és ajánlatokról. A pixeleket arra a célra is használom, hogy adatokat gyűjtsek a Facebook és Instagram hirdetések sikerességéről.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, amelyet a Google oldalán az “Adatvédelem” fülre kattintva az “Adatvédelmi beállítások” menüpont alatt tud megadni. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

Adatkezelés időtartama:

Az adatait mindaddig kezelem, ameddig vissza nem vonja a hozzájárulását. A beállításokat a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban a Google oldalán az “Adatvédelem” fülre kattintva az “Adatvédelmi beállítások” menüpont alatt tudja elvégezni.

 

Adatok továbbítása:

Felhívom figyelmét, hogy az adatok továbbításra kerülhetnek az EGT-n kívüli országokba, például az Amerikai Egyesült Államokba, amely rendelkezik a Bizottság megfelelőségi határozatával. 

 

2.9. Reklamáció, panaszkezelés

 

Ön jogosult az általam nyújtott szolgáltatás minőségével, vagy egyéb problémájával kapcsolatban reklamáció vagy panasz benyújtására.

 

A reklamáció, vagy panasz benyújtása során az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • név

 • lakcím,

 • a panasz részletes leírása.

 

A reklamáció vagy panasz benyújtását követően, amennyiben a panasz kivizsgálása nem lehetséges, köteles vagyok jegyzőkönyvet felvenni a benyújtott panaszról.

 

A panaszkezelési jegyzőkönyv az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

 • fogyasztó neve,

 • fogyasztó lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 • az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – a telefonon vagy elektronikus úton közölt panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

 • a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,

 • a telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító száma.

 

Adatkezelés célja:

Az Ön panaszának, reklamációjának kivizsgálása, valamint az Önnel történő kapcsolattartás.

 

Adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítés. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése]

 

Adatkezelés időtartama:

A jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év.


 

3. Az érintettek jogai

 

Ha Ön érintettként gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az érintetteket megillető jogokat, kérem forduljon hozzám. 

 

Az érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

 1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog. [hozzáférési jog, GDPR 15. cikk]

 2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog. [helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk]

 3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák [törléshez való jog, GDPR 17. cikk]

 4. Az adatkezelés vagy adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog. [az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk)]

 5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását [az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk]

 6. Az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás leállítása érdekében [tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk)]

 7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás törvényességét nem érinti. [a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk]

 8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés vagy adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik. [a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk]

 

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tájékoztatom, hogy adatkezelésem során a személyes adatokat mindig valós célból, jogszerűen és valós jogalappal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit mindenkor betartva, az adatvédelmi alapelveket – így különösen a célhoz kötöttség és adattakarékosság elveit – mindenkor érvényre juttatva, az érintettek jogaira vonatkozó tájékoztatás mindenkori megadásával kezelem.

 

Budapest, 2024. január 1.

bottom of page